×

Кошничка

Вашата кошничка е празна.
Механички

Инвалидска собна количка - стандард

12.811 ден.
ФЗОМ Шифра: 3201/3120 Партиципација: 0% Шифра: 0406090001 Производител: Foshan, Кина

Механичка инвалидска количка со адаптација за WC.

Опис

Конструкција:Хромиран метален рам
Склопување:Да
Страници:Подвижни
Папучи:Подвижни
Ширина на седиште:45 см
Вкупна ширинa:60 см
Висина на седиште од тло:53 см
Тежина на количката:19.6 кг
Максимална тежина на корисник:100 кг
Предни тркала:15 см
Задни тркала:58 см

ФЗОМ индикации


Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);
Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);
Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);
Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);
Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);
Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);
Хемиплегија G81(G81.0-G81.9);
Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);
Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);
Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89 (Z89.5-Z89.8);
Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;
Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);
Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);
Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);
Полиартроза неозначено M15.9;
Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);
Секвели од полиомиелит B91.

Препишува


Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда потпишана од двајца специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.