×

Кошничка

Вашата кошничка е празна.
Антидекубитални перници

Антидекубитално перниче полнето со воздух или гел

12.977 ден.
ФЗОМ Шифра: 3216 Партиципација: 0% Шифра: 1503010040 Производител: Systam, Франција

Aнтидекубиталeн душек изработен од три дела независни еден од друг.​

Опис

Aнтидекубиталeн душек изработен од три дела независни еден од друг. Перничето се поставува на количката со вентилот на предната страна во правец на коленото. Изработена е од ласпрен, а навлаката е изработена од акросол ткаенина непропустлива на вода.

ФЗОМ индикации

82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G 71 примарни заболувања на мускулите

G 71.0 мускулна дистрофија

G 71.1 миотонични заболувања  

G 71.2 конгенитални миопатии

G 71.3 митохондријлна миопатија, некласифицирана на друго место

G 71.8 друга примарни мускулни заболувања 

G 71.9 примарно мускулно заболување неозначено

G 80.0 инфантилна спастична церебрална парализа

G 80.01 спастична диплегична церебрална парализа

G 80.02 спастична хемиплегична церебрална парализа

G 80.03 спастична квадриплегична церебрална парализа

G 80.09 друга спастична церебрална парализа

G 80.3 дискинетичка церебрална парализа (атетоидна и дистонична)

G 80.4 атаксична церебрална парализа 

G 80.8 друга церебрална парализа

G 80.9 церебрална парализа, неозначена

G 82.0 флакцидна параплегија  

G 82.1 спастична параплегија

G 82.2 параплегија неозначена 

Z 89.5 стекнат недостик на нога до или под колено

Z 89.6 стекнат недостик на нога над колено

Z 89.7 стекнат недостик на двата долни екстремитети (кое било ниво)

Z 89.8 стекнат недостик на горни и долни екстремитети (кое било ниво)

Z 89.9 стекнат недостик на екстремитет, неозначено


Препишува

Правото на додатоците за инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда напишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Поврзани производи